Friday, December 27, 2013

PENYATAAN KOMITMEN  • Taska akan memastikan kanak-kanak diasuh rapi dan selamat.

  • Taska akan memastikan pekerja terlatih dan berdisplin serta tiadak pilih kasih.

  • Taska akan memastikan setiap kanak-kanak diberi makanan yang seimbang serta mengalakkan penyusuan ibu.

  • Taska memastikan aktiviti dijalankan mengikut peringkat umur dan merangkumi semua aspek perkembangan iaitu kognitif,bahasa,fizikal,sosio-emosi dan sahsiah.

  • Taska memastikan perlaksanaan mengikut Akta-Akta 2001(AKK 2001),CRC.

  • Taska memastikan nisbah kanak-kanak dan pengasuh mencukupi


No comments:

Post a Comment