Friday, December 27, 2013

PENGAMBILAN KAKITANGAN DAN PENAPISAN


 • Berkerakyatan Malaysia
 • Berpengalaman dalam bidang pengasuhan kanak kanak
 • Berumur 18 tahun keatas
 • Mempunyai minat dan berkemampuan untuk bekerja dan bergaul dengan kanak-kanak
 • Mempunyai rekod kesihatan yang baik
 • Tidak mempunyai rekod jenayah
 • Berkelulusan akademik minima SPM atau yang bersesuaian
 • Pengasuh akan dihantar untuk latihan dan kursus anjuran pihak berwajib seperti JKM, PBBM,
         PAPENTA selepas bekerja selama 12 bulan di taska
 • Pemilihan dan pengambilan pengasuh mestilah melalui proses temuduga dan penapisan
 • Pengasuh perlu mengemukakan orang yang boleh dirujuk mengenai peribadi atau pengalaman kerja 
          sebelumnya
 • Pihak taska perlu mengadakan sessi orientasi dan suaikenal untuk pengasuh baru

No comments:

Post a Comment