Friday, December 27, 2013

PENGAMBILAN KAKITANGAN DAN PENAPISAN


 • Berkerakyatan Malaysia
 • Berpengalaman dalam bidang pengasuhan kanak kanak
 • Berumur 18 tahun keatas
 • Mempunyai minat dan berkemampuan untuk bekerja dan bergaul dengan kanak-kanak
 • Mempunyai rekod kesihatan yang baik
 • Tidak mempunyai rekod jenayah
 • Berkelulusan akademik minima SPM atau yang bersesuaian
 • Pengasuh akan dihantar untuk latihan dan kursus anjuran pihak berwajib seperti JKM, PBBM,
         PAPENTA selepas bekerja selama 12 bulan di taska
 • Pemilihan dan pengambilan pengasuh mestilah melalui proses temuduga dan penapisan
 • Pengasuh perlu mengemukakan orang yang boleh dirujuk mengenai peribadi atau pengalaman kerja 
          sebelumnya
 • Pihak taska perlu mengadakan sessi orientasi dan suaikenal untuk pengasuh baru

VISI TASKA OREN

TASKA OREN bertujuan untuk memberi pengasuhan dan 

pendidikan yang berkualiti melalui aktiviti-aktiviti dan program 

yang terbaik dengan 

SLOGAN “KESELESAAN ANDA KEPUASAN KAMI”

MISI TASKA OREN


 • TASKA OREN berhasrat dan berusaha untuk menyediakan pengasuhan yang selesa, bersih, ceria dan selamat
 • Menyediakan tempat yang kondusif dan selesa agar dapat meransang perkembangan menyeluruh kanak-kanak.
 • Melaksanakan aktiviti yang bersesuaian mengikut peringkat umur kanak-kanak
 • Memastikan kanak-kanak mendapat makanan yang seimbang dan mencukupi
 • Menghormati hak kanak-kanak dan memastikan mereka mendapat perhatian dan tidak diabaikan


PENYATAAN KOMITMEN • Taska akan memastikan kanak-kanak diasuh rapi dan selamat.

 • Taska akan memastikan pekerja terlatih dan berdisplin serta tiadak pilih kasih.

 • Taska akan memastikan setiap kanak-kanak diberi makanan yang seimbang serta mengalakkan penyusuan ibu.

 • Taska memastikan aktiviti dijalankan mengikut peringkat umur dan merangkumi semua aspek perkembangan iaitu kognitif,bahasa,fizikal,sosio-emosi dan sahsiah.

 • Taska memastikan perlaksanaan mengikut Akta-Akta 2001(AKK 2001),CRC.

 • Taska memastikan nisbah kanak-kanak dan pengasuh mencukupi


PENGENALAN TASKA OREN


 PENGENALAN:

Taska Oren ditubuhkan pada tahun 2004 dan mempunyai 4 buah cawangan iaitu di Nusa Subang, Subang Bestari dan Segambut 1 @ 2.

Taska Oren dapat membantu keperluan ibu bapa bagi penjagaan dan pendidikan disamping menggalakkan aktiviti-aktiviti terancang bagi perkembangan menyeluruh dan berkualiti. Taska Oren juga boleh mendidik kanak-kanak untuk menjadi insan yang berguna bukan hanya dari sahsiah malah rohani dan jasmani. Ia juga memberi kepentingan hak kepada kanak-kanak agar dapat merasakan diri mereka dihargai. Dengan adanya Taska Oren ibu bapa tidak perlu khuatir atas keselamatan dan pengasuhan kerana kami akan memastikan segala kehendak kanak-kanak dapat dicapai dengan baik.


PROTOKOL KELAKUAN UMUM

PROTOKOL KELAKUAN UMUM:-
Setiap Pelawat/sukarela hendaklah sentiasa menghormati peraturan,tidak merokok dan tidak 


boleh mengambil gambar tanpa kebenaran pihak pengurusan taska.
Thursday, December 26, 2013

GO GO OREN KIDS CONCERT 2010
Definasi Penderaan (menurut Akta Kanak-Kanak 2001)

 • Penderaan Fizikal:
apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi fizikal menyebabkan 


kecederaan yang boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-


kanak itu akibat kekerasan atau penggunaan agen yang disengajakan 


kepada tubuh kanak-kanak itu.

 • Penderaan Psikologi/Emosi:
apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang 


menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi 


kanak-kanak itu seperti kecelaruan mental atau tingkah laku, keresahan, 


kemurungan, penyendirian dan perkembangan lambat

 • Penderaan Seksual:
apabila seseorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks jika dia mengambil 


bahagian, sama ada sebagai peserta atau pemerhati, dalam apa-apa 


aktiviti yang berunsur seks bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh 


mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu atau orang lain.

 • Pengabaian:
          Kegagalan secara berterusan dan serius untuk menyediakan keperluan 


          asas fizikal, emosi dan pembangunan dari segi kesihatan, pendidikan dan


    
          perkembangan  emosi, nutrisi, tempat perlindungan dan kehidupan yang 


          selamat untuk kanak-kanak kepada segala bentuk bahaya, termasuk 


          mengancam nyawa mereka.
OUR COMPANY TRIP